توصیه آیت الله جوادی آملی به خبرنگاران

خبرنگاری یک مسئولیت بسیار مهم و حساس است که از طریق خبرنگار اخبار و رخدادهای موجود در جامعه به مردم می رسد و به نحوی پل ارتباطی بین مردم می باشد. و حتی با قلم خبرنگاری متدین می توان حتی زمینه رشد و ترقی افراد جامعه را بالا برد.

در این راستا آنچه حرفه خبرنگاری را با اهمیت نموده  اینکه اخبار و رویداد های منعکس شده در بخش های مختلف خبری باید طبق موازین دینی و شرعی و بر اساس امانت داری و حفظ آبروی افراد تنظیم شود نه اینکه خبرنگار بر اساس سلیقه و تفکر خودش سخنان یک مصاحبه شونده را تنظیم نماید.

با توجه به اهمیت حرفه خبرنگاری حضرت آیت الله جوادی آملی در بخشی از سخنانشان در جلسه هفتگی درس اخلاق خود که پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ در محل نمازخانه بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء برگزار شد به این مهم اشاره نمودند.

معظم له فرمودند:

«مبادا اگر در جایی رفتیم سخنی شنیدیم به عنوان خبرنگار بودیم به میل خود تفسیر کنیم یا به میل خود ـ خدای ناکرده ـ تطبیق کنیم، با آبروی کسی بازی کنیم؛ چون ذات اقدس الهی آبروی مؤمن را به این آسانی مورد تعرّض دیگری قرار نمی‌دهد.فرمود به میل خودتان تطبیق نکنید, به میل خودتان تفسیر نکنید, امین الله باشید اگر امانت را حفظ کردید هم در دنیا محفوظ هستید هم در آخرت؛ اما اگر ـ خدای ناکرده ـ ما با آبروی کسی بازی کردیم ذات اقدس الهی در فرصت لازم و ضروری، آبروی ما را مستحضرید ممکن است ـ خدای ناکرده ـ از بین ببرد. این رساله به ما می‌فرماید پنجاه اصل است از توحید شروع می‌شود، بعد معرفت نفس و مانند آن که این‌ها از مسائل رسمی است.»

به کوشش: امیرمحسن سلطان احمدی

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme