راه تسلط نفس در بیان آیت الله کمیلی

به گزارش تهذیبنا (کلینیک روح درمانی)؛ فقیه عارف حضرت آیت الله محمد صالح کمیلی خراسانی جلسه اخلاق عرفانی قوت القلوب نکاتی در باب راه تسلط نفس بیان فرمودند که در ادامه گزیده بیانات معظم له از نظر می گذرد.

آیا راهکاری هست که ما بتوانیم کاملا سلطه ی بر نفس اماره مان پیدا کنیم ؟

ایشان راه کار را می فرماید مخالفت با نفس است. اینکه شما باید شرارت و چموشی نفس را ضعیف کنید و آن را ناتوان کنید

 راه کار چیست؟ این که ببینی اسبابی که این خواسته را در نفس ایجاد می کند، آن مقدمات، آنها از چه راههایی است، آنها را شما کاملاً جلویش را بگیرید

یعنی خواسته ای که در نفس تولید می شود این خواسته از یک مقدماتی، اسبابی است.
مثلا :
انسان می رود یک مظهر زیبایی را می بیند یک افراد نابابی را با آنها معاشرت می کند
یک منظره ها، صحنه هایی را می بیند یک اطلاعات اولیه پیدا می کند

بعد این نفس آن خواسته را پیدا می کند

و الا اگر بنشیند در یک جای خلوتی ، در یک جایی که هیچ معاشرتی ، عزلتی کامل داشته باشد و چیزهایی که بوسیله چشم، انسان می تواند در خودش وارد کند و آن خواسته تولید بشود یا از گوش چیزهایی را وارد کند و آن خواسته تولید بشود یا از قوای دیگری که حالا لامسه است، چیزهای دیگر است.

از این راهها این خواسته های هواهای نفس تولید می شود، خودبخود که هوی بوجود نمی آید، یک کسی که هیچ رابطه ای با کسی ندارد هیچ چیزی نمی بیند در یک گوشه ای نشسته هیچی هیچی ، این چطوری همینطوری خواسته داشته باشد!

این مطلب را هم بخوانید:   سه قدم تا رسیدن به مقام انسانیت در بیان آیت الله جاودان

 بالاخره یک اطلاعات اولیه ای روی یک چیزهایی پیدا می کند بعد این خواسته ها یکی بعد از دیگری مدام قوت پیدا می کند تا آن جایی که صاحبش را به زمین می زند و محکوم خودش می کند، حاکمیت بر صاحب خودش پیدا می کند.

 حال؛ راه کار این است که بیاییم #اسباب تولید این هواها را جلویش را بگیریم، هر جایی نرویم، هر چیزی را گوش نکنیم، هر خواسته ای را به او ندهیم با خواسته های نفس مخالفت کنیم آن وقت می توانیم که ما بر او چیره بشویم مثل قهرمان که حریفش را به زمین می زند ما می توانیم نفسمان را به زمین بزنیم

و الا ایشان می فرماید اگر شما بخواهی این نفس را #رها بگزاری به حال خودش او اینقدر قوت پیدا می کند و تسلط بر شما پیدا می کند، #فصرعتک ؛ یعنی مثل آن قهرمانی که حریفش را به زمین می زند شما را به زمین می زند.

 وإن أردت أن تقوى علیها؛
اگر بخواهی که قوت بر نفست پیدا کنی ، فأضعفها؛ او را ناتوان کن به قطع اسباب هواها ، ببین از چه راهی این هوای نفس تشدید و قوت پیدا می کند آن اسباب را، آن مقدمات را، آنها را از او منع کن، جلوگیری کن ، هر جایی نرو، هر چیزی را نبین و همینطور.

وحبس مواد شهواتها ؛ این ماده های اصلی که این شهوت نفس را برانگیخته می کند آنها را باید شما حبسش کنید…


دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme