ازدواج موقت؛راه میانه اسلام در اطفاء میل جنسی

آیت‌الله استادی گفت: علامه طباطبایی تشریع ازدواج موقت را جزء افتخارات اسلام می داند زیرا شارع مقدس می دانسته است که ممکن است در مواردی ازدواج دائم حلال مشکلات نباشد بنابراین متممی برای آن قایل شده است.

مستور بودن اسماء الحسنی در حروف مقطعه

آیت‌الله‌ غروی علیاریبا بیان اینکه از شرایط ثبوت رسالت، علم، عصمت و بعد اعجاز است، گفت: هر کدام از آیات دارای اسرار خفیه است و اسمای الحسنی در حروف مقطعه مستور است.

انواع توبه در قرآن در بیان آیت الله قرهی

آیت الله قرهی در تفسیر آِه ۳۷ بقره گفت:چند نوع توبه در قرآن کریم و مجید الهی بیان شده است:یک- توبه ­ای که من ناحیه الله همیشه القا می­ شود. دو- توبه ­ای که اتّصال به اولیاء خدا عامل آن می ­شود.

رهبران فاسد دینی خطرناکترین گروه گمراهانند

رهبران فاسد دینی خطرناکترین گروه گمراهانند

آیت الله ری شهری:با اشاره به خطرناک‌ترین گمراهان، گفت: رهبران فاسد دینی خطرناکترین گروه گمراهان و گمراه‌کننده هستند، پول بیماری دین است، عالم پزشک دین است، پس اگر عالم پول‌پرست است، این عالم شما را گمراه می‌کند.

یازده حق قرآنی برای زنان

یازده حق قرآنی برای زنان

قرآن زن را همان گونه می‌ بیند که در طبیعت هست. از این رو هماهنگی کامل میان فرمان های قرآن و فرمان های طبیعت برقرار است. در واقع زن و مرد دو ستاره‌ اند در دو مدار مختلف و هر کدام باید در مدار خود و فلک خود حرکت نمایند .

علت ترس محتضر در بیان آیت الله غروی علیاری

مفسر قرآن کریم گفت:علت آن گریه دو چیز است؛ یکی اضطراب، نگرانی و خوف ورود به آن عالم و دوم فراغ از این عالم و وارد شدن از این عالم به عالم برزخ است. در قبر خبری نیست. شما از قبر رد می‌شوید. در آنجا یک عالم مصفایی می‌بینید به نام عالم برزخ.

قابلیت‌های قلب عرش‌الرحمانی

آیت الله غروی علیاری ه: مفسر قرآن کریم در تفسیر آیات سوره نجم و با اشاره به معراج پیامبر(ص)، گفت: شخصی که مجرد و غیرمادی نیست نمی‌تواند مجرد را ببیند، اما با قلب عرش‌الرحمانی همه چیز مشاهده می‌شود.

درس اخلاق زیارت نیابتی زیارت نیابتی درس اخلاق
logo-samandehi
error: حق تألیف را رعایت کنید