خطر وساوس شیاطین انسی در بیان آیت الله مظاهری

آیت الله مظاهری گفت:شیطانهای انسی و جنی هر دو خطرناک هستند ولی خطر شیطانهای انسی بیشتر است، چرا که شیطان انسی در حیطه وجود روابط احساسی با انسان سبب گمراهی او تا مدت زمان طولانی تری می شود.

درس اخلاق زیارت نیابتی زیارت نیابتی درس اخلاق
logo-samandehi
error: حق تألیف را رعایت کنید