رهبران فاسد دینی خطرناکترین گروه گمراهانند

رهبران فاسد دینی خطرناکترین گروه گمراهانند

آیت الله ری شهری:با اشاره به خطرناک‌ترین گمراهان، گفت: رهبران فاسد دینی خطرناکترین گروه گمراهان و گمراه‌کننده هستند، پول بیماری دین است، عالم پزشک دین است، پس اگر عالم پول‌پرست است، این عالم شما را گمراه می‌کند.

درس اخلاق زیارت نیابتی درس اخلاق
logo-samandehi
error: حق تألیف را رعایت کنید