اعمال اول هر ماه قمری

برای اول هر ماه قمری در کتاب مفاتیح و اقبال اعمالی ذکر شده است که انجام دادن این اعمال باعث بیمه فرد از خطرات احتمالی در آن ماه قمری می شود که این اعمال  عبارت است از : ۱- خواندن دعاهاى منقوله در وقت رؤیت هلال که بهترین آنها دعاى چهل و سوم صحیفه سجادیه

درس اخلاق زیارت نیابتی درس اخلاق
logo-samandehi
error: حق تألیف را رعایت کنید