اهمیت باور قلبی و قیومیت ائمه(ع)/اسم شخصی

اهمیت باور قلبی و قیومیت ائمه(ع)/اسم شخصی

به مقدار ظرفیت و لیاقت می‌توان از مقامات ائمه (ع) با خبر شد عالم دنیا عالم حجاب است و ما در این عالم نمی‌توانیم مقامات ائمه (ع) را درک کنیم، اما آن طرف پرده‌ها کنار می‌رود و مخفی‌ها ظاهر می‌شود. فردای قیامت هر کس به مقدار ظرفیتش از مقامات ائمه (ع) بهره‌مند می‌شود و اینطور

درس اخلاق زیارت نیابتی درس اخلاق
logo-samandehi
error: حق تألیف را رعایت کنید