یادی از مرحوم حاج جلال سلطان احمدی و همسرش در آخرین پنجشنبه سال

آخرین پنجشنبه سال رسید… همسفر در راه ماند… زندگی سخت است … لیکن … در سفر باید بود … یک سال شمسی دیگر به پایان رسید و امسال پایان بخشش نیز با روز پنجشنبه است، پنجشنبه آخر سال برای ما ایرانیان به نوعی عید اموات می باشد و قبل از شروع سال جدید به دیدار

۱۴سال از هجر پدرم مرحوم حاج جلال سلطان احمدی گذشت

مهربان بابا تو رفتی جان من را سوختی آتشی از هجر خود بر جان من افروختی تا که هستم در فراقت اشک ریزم همچو شمع چون که با رنج فراوان شمع من افروختی   ۱۴سال از آن پاییز برگ ریز در قلب کویر گذشت، آری نهم آذر۱۳۷۸ تکیه گاهم را از دست دادم و سوگوار

درس اخلاق زیارت نیابتی درس اخلاق
logo-samandehi
error: حق تألیف را رعایت کنید