به بهانه اولین سالگرد دوست عزیزم حاج شیخ محمد باقر کریم الدینی

باز اردیبهشت هجران آخرین دوستم که از برادر برایم عزیزتربود را گلچین نمود، بعد از داغ عروج اولین دوستم شهید محمد بهاالدینی  در دوم اردیبهشت۷۷، باز اردیبهشت۹۱ آخرین دوست صمیمی ام حاج شیخ محمد باقر کریم الدینی را نیز از دست دادم و برای همیشه این دو دوست صمیمی که از برادر برایم عزیزتربودند در

درس اخلاق زیارت نیابتی زیارت نیابتی درس اخلاق
logo-samandehi
error: حق تألیف را رعایت کنید