روز خبرنگار و رسالت عظیم خبرنگار قرآن و معارف

در بین انبوه خبرگزاری هاخبرنگار قرآنی خبری ذنیایی و اخروی را انتخاب نموده تا پاداشش را از پیامبر حجاز(ص) که معجزه اش قرآن بود دریابد و مروج رسالت نبی خاتم(ص) است که در این عرصه قلم را به دست می گیرد و با الهام از آیات قرآنی همراه با اصل امانت و صداقت می نویسد.

روز خبرنگار؛روز طلایه داران جبهه آگاهی

بار دیگر ۱۷ مرداد فرا رسید و برای لحظه ای خبرنگاران را به مکث و سکوت واداشت. ۱۷ مردادی که با خون شهید صارمی  واقعه ای جدید را در تقویم ثبت نمود و این بار خون یک خبرنگار شهید روز خبرنگار را در تقویم کشورم ثبت نمود. کسی که قیافه ای پرسشگر و جستجو گر

درس اخلاق زیارت نیابتی درس اخلاق
logo-samandehi
error: حق تألیف را رعایت کنید