تقدیر از آموزگاران و راهنمایان راه حق

تقدیر از آموزگاران و راهنمایان راه حق

روز معلم بهانه ای است به پاس قدر شناسی و تقدیر از زحمات تمام عزیزانی که به من علم آموختند. خصوصا استادان بزرگواری که باعث شدند که در میان هزاران بیراهه و در بین راه حق و راه شیطان حقیر کمترین بتوانم راه اصلی را انتخاب کنم.

درس اخلاق زیارت نیابتی درس اخلاق
logo-samandehi
error: حق تألیف را رعایت کنید