یادی از مرحوم حاج جلال سلطان احمدی و همسرش در آخرین پنجشنبه سال

آخرین پنجشنبه سال رسید… همسفر در راه ماند… زندگی سخت است … لیکن … در سفر باید بود … یک سال شمسی دیگر به پایان رسید و امسال پایان بخشش نیز با روز پنجشنبه است، پنجشنبه آخر سال برای ما ایرانیان به نوعی عید اموات می باشد و قبل از شروع سال جدید به دیدار

درس اخلاق زیارت نیابتی درس اخلاق
logo-samandehi
error: حق تألیف را رعایت کنید