اطاعت طاغوت با مُدگرایی و بی‌حیایی
استاد شجاعی تبیین نمودند؛

اطاعت طاغوت با مُدگرایی و بی‌حیایی

استاد شجاعی در این جلسه درباره اطاعت طاغوت نکات ظریفی را بیان کردند و هرگونه تبعیت از دشمن در مُد و بی‌حیایی و بی‌غیرتی را به‌نوعی اطاعت طاغوت دانستند که با این شگرد دشمن ما را عبد طاغوت و شیطان می‌کند.
درس اخلاق زیارت نیابتی درس اخلاق
logo-samandehi
error: حق تألیف را رعایت کنید