آثار نور الهی/فعال کردن حس درون به خداوند

آثار نور الهی/فعال کردن حس درون به خداوند

استاد واسطی در جسله شرح کتاب الله شناسی به آثار نور الهی و قرآن در آشکار کردن خوبی و بدی و اثرات آن اشاره نمودند و در پایان نکاتی را درباره فعال کردن حس درون به خداوند بیان کردند.
درس اخلاق زیارت نیابتی درس اخلاق
logo-samandehi
error: حق تألیف را رعایت کنید