سالم ماندن در محیط آلوده و علت مشکلات

سالم ماندن در محیط آلوده و علت مشکلات

آیت الله جاودان در این جلسه نکاتی را درباره اهمیت سالم ماندن در محیط های آلوده و علت مشکلات بیان کردند و همچنین راهکاری برای قبولی نماز را اراده نمودند.
درس اخلاق زیارت نیابتی درس اخلاق
logo-samandehi
error: حق تألیف را رعایت کنید