رحمت خدا /محسنین و محسن چه کسانی هستند

رحمت خدا /محسنین و محسن چه کسانی هستند

آیت الله جاودان در جلسه این هفته خود با اشاره به رحمت خداوند به ویژگی های محسنین و اینکه محسن چه کسانی هستند اشاره نمودند و راه رسیدن به رحمت خدا را نیز بیان کردند.

درس اخلاق زیارت نیابتی زیارت نیابتی درس اخلاق
logo-samandehi
error: حق تألیف را رعایت کنید