اسماعیلِ عرفان، مرحوم دولابی

اسماعیلِ عرفان، مرحوم دولابی

مرحوم میرزا اسماعیل دولابی ساده و عمیق صحبت می‌کرد، لطیف و دقیق مطلب را منتقل می‌کرد، فعل و قولش هماهنگ بود و از دل سخن می‌گفت و بر دل می‌نشست.

درس اخلاق زیارت نیابتی زیارت نیابتی درس اخلاق
logo-samandehi
error: حق تألیف را رعایت کنید