شرم کنید از آه مظلوم!

شرم کنید از آه مظلوم!

تخریب آلونک بانوی بی‌خانمان توسط شهرداری بندرعباس هر چند اگر قانونی باشد اما شرعی و عقلی نیست در صورتی که طبق آیات و روایاتی که به ما رسیده تاکید شده که از آه مظلوم بترسید.

درس اخلاق زیارت نیابتی زیارت نیابتی درس اخلاق
logo-samandehi
error: حق تألیف را رعایت کنید