اطاعت طاغوت با مُدگرایی و بی‌حیایی
استاد شجاعی تبیین نمودند؛

اطاعت طاغوت با مُدگرایی و بی‌حیایی

استاد شجاعی در این جلسه درباره اطاعت طاغوت نکات ظریفی را بیان کردند و هرگونه تبعیت از دشمن در مُد و بی‌حیایی و بی‌غیرتی را به‌نوعی اطاعت طاغوت دانستند که با این شگرد دشمن ما را عبد طاغوت و شیطان می‌کند.

آیت الله جاودان: علت خطورات ذهنی در نماز و راه کنترل آن

آیت الله جاودان در اولین جلسه هفتگی درس اخلاق خود در سال ۱۳۹۷ پیرامون تفکر کردن و علت ایجاد خطورات ذهنی در موقع نماز سخنانی بیان فرمودند و برای زدودن این خطورات ذهنی به مراقبه در نگاه کردن و دل نبستن توصیه کردند و گفتند با پرهیز از گناه این خطورات در ذهن شما نمی ماند و گناه باعث چسبیدن این خطورات در ذهن انسان است.

درس اخلاق زیارت نیابتی زیارت نیابتی درس اخلاق
logo-samandehi
error: حق تألیف را رعایت کنید