نماز جمادی الثانی جهت محفوظ ماندن از حوادث

هر کس نماز جمادی الثانی را بخواند تا یک سال خداوند، خودش را مال و همسر و فرزندانش را و همچنین دین و دنیاى او را تا سال دیگر حفظ فرماید و اگر در این سال بمیرد، پاداش شهیدان دارد.

درس اخلاق زیارت نیابتی زیارت نیابتی درس اخلاق
logo-samandehi
error: حق تألیف را رعایت کنید