علت اصلی گرفتاری‌ها و مشکلات و راه حل آن

علت اصلی گرفتاری‌ها و مشکلات و راه حل آن

برخی می‌گویند که همه مسائل اجتماعی و عبادی را رعایت می‌کنیم و اهل نماز هم هستیم؛ اما همیشه گرفتار هستیم! حالا این گرفتاری می‌تواند در موضوعات مختلف باشد از جمله مشکلات مالی و تنگدستی و غم و غصه و.....
اطاعت طاغوت با مُدگرایی و بی‌حیایی
استاد شجاعی تبیین نمودند؛

اطاعت طاغوت با مُدگرایی و بی‌حیایی

استاد شجاعی در این جلسه درباره اطاعت طاغوت نکات ظریفی را بیان کردند و هرگونه تبعیت از دشمن در مُد و بی‌حیایی و بی‌غیرتی را به‌نوعی اطاعت طاغوت دانستند که با این شگرد دشمن ما را عبد طاغوت و شیطان می‌کند.
درس اخلاق زیارت نیابتی درس اخلاق
logo-samandehi
error: حق تألیف را رعایت کنید