چگونه شکم دشمن انسان می‌شود؟!

چگونه شکم دشمن انسان می‌شود؟!

تعریف و منظور از دشمن خلاصه تعریف و منظور از دشمن از نظر اهل بیت (ع) این است که هر کسی و هر چیزی و فکری که ما را از خدا دور کند او دشمن است و هر کسی و چیزی و فکری که ما را به سمت خدا نزدیک کند این در حکم دوست

رسیدن به رحمت الهی با تقوا و ترک گناه

رسیدن به رحمت الهی با تقوا و ترک گناه

آیت الله جاودان در جلسه این هفته درباره رسیدن به رحمت الهی با تقوا و ترک گناه، نکاتی را بیان نمودند و در ادامه به اهمیت مراقبه و مواظبت بر رفتار و گفتار تاکید کردند.
درس اخلاق زیارت نیابتی زیارت نیابتی درس اخلاق
logo-samandehi
فیلم
فیلم
error: حق تألیف را رعایت کنید