تکبر علت اصلی سقوط شیطان/ چهار راه غلبه بر انسان

تکبر علت اصلی سقوط شیطان/ چهار راه غلبه بر انسان

آیت الله توکل در دوازدهمین جلسه موانع سیر معنوی، نکاتی درباره علت سقوط شیطان و پاسخ خداوند به سه درخواست شیطان اشاره نمود که بعد از عطای این سه خواسته در مقابل خداوند سه چیز نیز به فرزندان آدم عطا نمود.

مجازات دنیوی و اخروی ظالمان/ ظلم نکنید ۱۰

مجازات دنیوی و اخروی ظالمان/ ظلم نکنید ۱۰

آیت‌الله العظمی مدرسی در دهمین جلسه تدبر در سوره ابراهیم به تبیین عقوبت و مجازات ظالمان در دنیا و آخرت و نمونه ای از عذاب جهنم پرداختند و نسب به نزدیک بودن مرگ و قیامت هشدار دادند.

تبلیغ قرآن و ترویج آن/پنج راه برای انسان قرآنی شدن۸

آیت الله العظمی مدرسی در هشتمین جلسه تفسیر سوره قیامت به راه های تبلیغ قرآن و ترویج آن به عنوان پنجمین وظیفه ما نسبت به قرآن پرداختند و همچنین پنج راه را برای انسان قرآنی شدن بیان کردند و در پایان به تفسیر آیات ۲۰ تا ۲۵ این سوره پرداختند.

درس اخلاق زیارت نیابتی زیارت نیابتی درس اخلاق
logo-samandehi
error: حق تألیف را رعایت کنید